App tài xỉu online-từ bỏ tài xỉu online

{关键字}

Linerless Label Receipt Printer

App tài xỉu online-từ bỏ tài xỉu online

App tài xỉu online-từ bỏ tài xỉu online

Nhãn không có tuyến tính (tem liên tục không bế, và không có đế)

App tài xỉu online-từ bỏ tài xỉu online

Nhãn không đường xẻ rãnh (bế tem) được cung cấp dưới dạng cuộn được in liên tục bằng vật liệu nhãn dính. Một dải silicone được áp dụng trên mặt của cuộn nhãn đã in, cho phép vật liệu nhãn được giải phóng.
Sau đó, một dụng cụ bôi trơn được chế tạo có mục đích sẽ cắt và dán từng nhãn không có lớp lót vào các gói sản phẩm ở tốc độ cao, làm cho không có lớp lót trở thành quy trình dán nhãn hiệu quả cao.
Kết quả cho môi trường? Không cần giấy bồi, giảm thiểu chất thải ra bãi chôn lấp.

Không có lớp lót phát hành, những nhãn này có thể hạn chế về hình dạng nhưng thân thiện với môi trường hơn.

Máy in không dòng ?

Nhãn không có đường kẻ có một lớp phủ phát hành đặc biệt được áp dụng trên mặt của nhãn, cho phép nhãn được quấn trên cuộn mà không có chất kết dính dính vào nhãn bên dưới nó. Loại bỏ lớp lót là một giải pháp thông minh hơn và xanh hơn bằng cách giảm dòng chất thải rắn và giảm thiểu silicone trong các bãi chôn lấp. Các nhãn này yêu cầu máy in hỗ trợ nhãn không lót. Loại bỏ lớp lót dẫn đến tiết kiệm chi phí vật liệu, vận chuyển hàng hóa và lưu kho

App tài xỉu online-từ bỏ tài xỉu online

Giảm khoảng 30% chất thải bao bì đến bãi chôn lấp

App tài xỉu online-từ bỏ tài xỉu online

Tăng tốc độ trên dây chuyền sản xuất = chạy lâu hơn và thời gian ngừng hoạt động ít hơn.

App tài xỉu online-từ bỏ tài xỉu online

Cung cấp giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí cho tay áo bằng bìa cứng

App tài xỉu online-từ bỏ tài xỉu online

Tiết kiệm chi phí cho vật liệu tổng thể được sử dụng so với nhãn tự dính

App tài xỉu online-từ bỏ tài xỉu online

Giảm chi phí vận chuyển và lưu kho, cũng giảm lượng khí thải carbon

Ứng dụng an toàn hơn, gọn gàng hơn

Không có chất thải giấy lót silicone để loại bỏ khỏi sàn sản xuất
Nguồn: i Bixolon

 

Gọi
Chỉ đường
App tài xỉu online-từ bỏ tài xỉu online